Rehberlik Nedir, Ne Değildir

Rehberlik Nedir, Ne Değildir

Rehberlik; bireyin kendini fark ederek çevresindeki imkanları görebilmesi, gizil güçlerini geliştirmesi, karşılaştığı sorunlara karşı etkili çözüm yolları geliştirebilmesi ve “kendini gerçekleştirmesi” için uzmanlar tarafından yapılan; süresi, çözüm yolları ve sonuçları kişiden kişiye farklılaşan profesyonel yardım sürecidir.

Rehberlik faaliyetleri, kişisel, sosyal, eğitsel ve mesleki alanlarda öğrenciye yapılan profesyonel yardım ve destek faaliyetlerini kapsar. Etkili bir Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmeti; öğrenci, ebeveyn, öğretmen ve okul yöneticileri ile işbirliği içinde yürütülmelidir. Birçok kişinin merak ettiği ve aklında soru işaretleri oluşturan rehberlik nedir ve ne değildir, konusunu daha yakından inceleyelim.

Rehberlik; öğrencinin kendisini tanıması, kararlar verebilmesi süreçlerinde destek olur. Rehberlik sürecinde ilişki son derece önemlidir. Rehberlikte öğrencinin karşılaştığı ya da daha sonra karşılaşabileceği problemlerin çözümü için beceri kazandırılır.

Kısacası rehberlik, bireyin benlik ve kişilik gelişimini destekleyen önemli bir süreçtir.

Rehberlik öğrenciye öğüt ve tavsiye vermek değildir. Rehberlik okulda disiplin sağlama, öğrencileri kontrol altında tutma ya da onları yargılama işi değildir. Rehberliğin her bireye aynı şekilde uygulanan klasik bir yöntemi yoktur. Kişisel özellikler ve bireysel farklılıklar rehberlik süreci için son derece önemlidir.

Rehberliği; eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik olmak üzere alt başlıklar halinde inceleyebiliriz.

Eğitsel rehberlik

Kişilerin yetenek, ilgi, ihtiyaç ve kişisel özelliklerine uygun bir eğitim alanını seçmesi ve bu alanda başarılı olması için yapılan rehberlik türüdür. Eğitim danışmanlığı her öğrenim düzeyine sunulur. Daha çok bilgi verme üzerinde ilerler. Grup rehberliği halinde de yapılabilir. Öğrenciye uygun verimli ders çalışma yöntemlerinin belirlenmesi, alan seçimi, öğrencinin özelliklerine uygun bir üst eğitim kademesine yönlendirilmesi, motivasyonu destekleme, planlı olma ve zamanı etkin kullanma gibi konular eğitsel rehberliğin konu alanı içimdedir.

Mesleki rehberlik

Kariyer danışmanlığı, bireyi kendi ilgi ve yeteneği doğrultusunda kendine uygun bir mesleği seçip bu alanda ilerlemesine yardım etme sürecini kapsar. Bireye meslek seçiminde meslekler hakkında bilgi vermek, bireyin kendi yetenek ve becerilerini keşfetmesini desteklemek ve bireyin mesleki olgunluk düzeyini artırmak mesleki rehberliğin konu alanıdır.

Kişisel rehberlik

Öğrenci danışmanlığı; öğrencinin kendini tanıması, anlaması, güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olarak kendini kabul etmesi, özgüveni yüksek, iletişim becerileri güçlü ve sosyal ilişkilerinde dengeli ve uyumlu bir birey olarak ilerlemesini destekleyen süreci kapsar. Problem çözme, karar verme, özgüven geliştirme, amaç belirleme, plan yapma, farkındalığını artırma, kimlik gelişimi, korku ve kaygı gibi iç yaşamla ilgili problemler ve psikolojik dayanıklılık kişisel rehberliğin konu alanına girer.

Bu yazımızda Analitik Beyin Eğitim ekibi olarak rehberlik nedir ve ne değildir konusuna yer verdik. Öğrenciler, ihtiyaç duydukları rehberlik hizmetini alanında uzman okul psikolojik danışmanlarından alabilir. Bu sayede kendini Öğrencilerin kendini tanıması, kendi yetenek ilgi ve isteklerinin farkında olan bireyler olmaları desteklenir.

İlginizi çekebilir: Öğrenci Danışmanlığı Nedir?