Boşanma Davalarında Ses Kaydı, Görüntü vb. Elektronik Delillerin Değerlendirilmesi

  • 10 Eylül 2021
  • 1.505 kez görüntülendi.
Boşanma Davalarında Ses Kaydı, Görüntü vb. Elektronik Delillerin Değerlendirilmesi

Boşanma davaları, kişilerin özel hayatını yakından ilgilendiren konuları işlemekte olduğundan dolayı, kimi zaman tarafların genel anlamda hukuka uygun olarak kabul gören delillerin ötesinde seçeneklere başvurabildiği görülmektedir.

Bu motivasyon ile hareket edilmesi halinde, özellikle mahkeme masraflarını en aza indirgemek amacıyla davasını avukatsız yürütmeyi tercih eden taraflar, Türk Ceza Kanunumuzda yer alan özel hayatın gizliliğini ihlal veya haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunu doğurabilecek nitelikte davranışlar sergileyebilmekte, haklıyken haksız duruma düşebilmektedirler. Bu nedenle olası hak kayıplarının önüne geçilebilmesi adına boşanma avukatı ile çalışılması önem arz etmektedir. Boşanma avukatı tavsiye ile bulunabileceği gibi internet üzerinden yapılacak basit bir arama ile de bulunabilir.

Herhangi bir cezai sorumluluk veya tazminat yükümlülüğü doğmaması adına, Yargıtay’ın geçmiş tarihli kararları yakından incelenmelidir. Yargıtay tarafından verilmiş olan ve içtihat olarak adlandırılan emsal niteliğinde kararlar ele alındığında, sadakatsiz davranışlar sergileyen eşin 3. bir kişi ile birlikte yakın temas halinde olduğu bir mekanda, örneğin bir kafede görüntüsünün alınması halinde, eş ile birlikte olan 3. kişinin görüntüsünün gizlice çekilmesi, özel hayatının gizliliğinin ihlal edilmesi sonucunu doğurabilir.

Ancak evlilik birliği içerisinde özel hayat alanının daha dar yorumlandığı Yargıtay kararlarında eşin günlüğünün okunması, eş ile gerçekleştirilen konuşmanın ses kaydı altına alınması, eşin şiddet uygularken veya aldatma fiilini kabul ederken görüntüsünün alınması ve benzeri belgelerin dosyaya sunulması, “delil yaratma” durumu söz konusu olmadıkça boşanma davalarında delil olarak kabul edilebilmekte ya da en azından mahkemede evlilik birliğinin niçin sarsılmış olduğu hususunda kanaat oluşturabilmektedir. Dolayısıyla bu tip durumların varlığı halinde detay hususların mutlaka bir avukattan danışma alınarak değerlendirilmesi ve sürecin alanında uzman bir boşanma avukatının yardımıyla yürütülmesi son derece önemlidir. Gerekli görülmesi halinde Ankara hukuk büroları ile iletişime geçip konu hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.