Müsilaj oluşumu ve kimyasal atıklar

  • 17 Eylül 2021
  • 1.487 kez görüntülendi.
Müsilaj oluşumu ve kimyasal atıklar

Müsilaj, biyolojik ve kimyasal birçok etkenin bir araya gelmesiyle deniz yüzeyinde oluşan mukus özelliklerini taşıyan bir yapıdır. Sümüksü ve yapışkan bir formdadır. Deniz sıcaklığının yükselmesi ve buna bağlı olarak bakteriyel aktivitelerin artmasıyla oluşmaktadır. Fitoplankton olarak adlandırılan bitkisel canlıların aşırı çoğalmasıyla birlikte deniz yüzeyinde bu gibi yapı oluşmaktadır.

Müsilajın oluşabilmesi için bir takım koşullar vardır. Bunlar mevsim sıcaklıkları, akıntı, tuz seviyesi, kirlilik vb. birçok farklı etken olarak sıralanabilir. Kirlilik olarak başta Azot ve Fosfor gibi mikro organizmaları besleyen maddelere de ihtiyaç varır. Bunlarda denize verilen atıklardan yoğun şekilde sağlanıyor. Yeterli oranda filtrelenemeyen fabrika atıkları, bilinçsizce kirletilen kanalizasyon atıkları, yanmış yağ atıkları ve temizlik ürünleri atıklarının kanalizasyon sularına karışması bu gibi faktörlerin başında gelmektedir

Fitoplanktonlar sucul ortamlarda fototrofik (ışık yakalayıp bundan besin üreten organizmalar) gelişim gösteren ve serbest yüzme özelliğine sahip tek hücreliler ve koloniler olarak tanımlanmaktadır. Suyun üst kısmından başlayarak ışığın ulaşabildiği alt sınırlara kadar koloniler oluştururlar. Fitoplankton populasyonunun yapısı ve bolluğu azot, fosfor, silis ve demir gibi inorganik nütrientler ile doğrudan ilişkilidir.

Bu bağlamda müsilaja maruz kalan kıyı bölgelerde ışığın kontrol edilmesi zor bir durum olduğu için, azot fosfor gibi yukarıda bahsi geçen nütrientlerin miktarının kontrolü ile Müsilajın etkisinin azaltılması öngörülebilir. Ancak bu nütrientlerin kontrol edilmesi aşamasında tepkimeye girebilecek olan diğer minerallerinde deniz canlıları üzerinde oluşturabileceği yan etkilerinde olabileceği göz önüne alınmalıdır.