MOBBİNG AŞAMALARI NELERDİR?

MOBBİNG AŞAMALARI NELERDİR?

Çalışanların kâbusu mobbinge karşı neler yapılabilir?

1-) Tanımlama Aşaması: Mobbing aşamaları kategorisinin ilki olan tanımlama aşamasında mağdurun fiziksel görünümü, mesleki başarısı, saygınlığı gibi farklı kişisel özellikleri hedeflenir ve bu hedefler üzerinden saldırma davranışı gerçekleşir.

2-) Anlaşmazlık Aşaması: Kritik bir anlaşmazlık sonucu durum daha fazla şiddetlenir. Ortada gerçek anlamda bir mobbing olmamasına rağmen bu aşama sonrasında çatışma meydana gelebilir.

3-) Saldırganlık Aşaması: Bu aşama mobbingin gerçek anlamda başladığı aşama olarak tanımlanır. Saldırganlık aşamasında sergilenen davranışlar aktif saldırganlık ve pasif saldırganlık olarak ikiye ayrılır. Aktif saldırganlık söz konusu ise mağdur doğrudan hedef alınır, saldırgan amacını mağdura karşı açıkça ve doğrudan belli eder. Pasif saldırganlıkta ise mağdura belli edilmeden, sanki yardım ediyormuş gibi davranışlar sergilenir. Pasif saldırgan mağdurun etrafındadır ve onu yakından tanıdığı için açıklarını yakalayarak kötü bir duruma düşürmeyi hedefler.

4-) Kurumsal Güç Aşaması: Yönetimin mağdura karşı yanlış yargısı ve taraf tutması sonucunda negatif döngü hızlanır. Bu aşamadan sonra mağdur artık örgütlü ve kurumsal bir güçle baş etmek zorundadır.

5-) İşine Son Verilme Aşaması: Mobbing sürecinin son aşmasıdır. Mağdurun bir süredir yaşadığı bu psikolojik şiddet, onun işte ki başarısını düşürür ve işe gitme isteğini köreltir. Bunların sonucunda iş performansı düşen mağdurun işine son verilir. Bu son aşamada gerçekleşen kovulma eyleminden sonra kişi duygusal gerilim ve onu takip eden psikosomatik rahatsızlıklar yaşamaya devam eder.

Sonuç olarak farklı türlerde mobbinge uğrayan kişi artık sadece iş yaşamında değil, kendi özel ve sosyal hayatında da yoğun bir travma sonrası stres bozukluğu yaşamaya başlar. Mobbingin ikinci aşamasında başlayan pasif veya aktif saldırgan davranışlar mağdurun psikolojisini ciddi anlamda bozar. Her ülke de ve her iş alanında meydana gelen mobbing davranışı aslına bakıldığında bir kişinin ölümüyle sonlanabilecek ciddi bir eylemdir. Uygulayan kişi bunun farkında ve ciddiyetinde olmasa bile, intihar eylemi sonucunda kişi sadece “Mobbing uygulayan birey” değildir, artık bir katildir. Uyguladığı olumsuz, fiziksel veya sözel davranışları, kötü niyeti yüzünden bir kişinin ölümüne sebep olmuştur. Günümüzde bile maalesef olması gerektiği kadar ciddiye alınmayan mobbing ve beraberinde getirdiği davranışlar çok ciddi sonuçlara neden olabilmektedir.

Mobbing aşamaları hakkında daha fazlası için “İş Hayatı” kategorisini inceleyebilirsiniz.