İŞLETMELERDE İLETİŞİMİN ÖNEMİ

İŞLETMELERDE İLETİŞİMİN ÖNEMİ

İletişim Nedir? İletişim Neden Önemlidir? İletişim Türleri Nelerdir? -  Branding Türkiye

İletişim; duygu, düşünce, bilgi gibi unsurların kişiden kişiye karşılıklı olarak aktarılmasıdır.  İnsanların birbirleri ile anlaşabilmesi, duygu durum ve bilgi aktarımı yapabilmesi için iletişim kurmaları gereklidir. İletişimin en temel amacı öğrenmektir. Sağlıklı ve huzurlu bir yaşam ve toplumun düzeninin sağlanabilmesi için iletişim şarttır. İletişim nasıl ki insanın toplum yaşamında düzeni sağlıyorsa iş hayatında da bir o kadar önemlidir. Bir işletmenin başarılı olmasının temel nedeni işletme birimleri arasında etkin iletişim kurulmasıdır. İş veriminin artması çalışanların karşılıklı olarak oluşturduğu düzgün iletişim biçimiyle yakından ilişkilidir. İş bölümü ve ortak performans gerektiren projelerde bireylerin arasında bir bağımlılık söz konusu olur. Çalışanlar arasındaki bu bağımlılık derecesi ne kadar düzenli ve sağlam olursa şirketin projeden alacağı verim de o kadar iyi olur. İletişim olmadan kurum çalışanlarının ortak bir hedef uğruna çalışmaları mümkün olmaz. İşletmelerde yöneticinin iletişim yeteneği de alınacak verimi oldukça etkilemektedir. Güçlü iletişim kurabilen bir yönetici görev dağılımı, hedefler, projeden beklentiler hakkında daha iyi talimatlar verir ve çalışanlar arasında oluşacak anlaşmazlığı en aza indirger. Bu da çalışanların arasında ki iletişimin verimlilik düzeyini belirler, karışıklık oranını azaltır.

İyi bir yönetici çalışanları ile daima karşılıklı iletişim kurmalı, fikir ve önerilerini dinlemeli hatta yeri geldiğinde motivasyonu arttırmak adına övgüler yağdırmalıdır. Yönetici çalışanın fikirlerine ne kadar olumlu geri bildirimde bulunursa çalışanlar o kadar yenilikçi fikirler üretirler. Bir çalışanı en çok motive eden şey yaptığı işin takdir edilmesidir, takdir edilen bir çalışan daha iyi iş çıkarabilmek adına motive olur. Bütün işletmelerin tek ortak hedefi müşterilerine daha iyi hizmet verebilmektir. Bu hedefe ulaşmak adına gerek yönetici çalışan arasında gerekse çalışanların kendi aralarında güçlü bir iletişim kurmaları şarttır.

TÜKETİCİ İLE İLETİŞİM

Tüketici ile iyi bir iletişim kurmak iş yerinde iletişim kurmak kadar önemlidir. Müşteri ile kurulacak sağlam ve güçlü iletişim daima alışveriş yapan, mutlu ve markaya sadık müşteriler yaratır. İşletmelerde projeden verim almak ve kaliteli ürün elde etmek için en gerekli şey çalışanların işe olan motivasyonlarının yüksek tutulmasıdır, bu ise kurum içi verimli iletişim ile mümkün olur. Çalışanların kuruma karşı aidiyet hissetmesi iş verimliliğinde önemli olan faktörlerden biridir. Baskı altında hisseden ve azarlanan bir çalışanın iş verimliliği de düşük olur. Bu konuda yöneticinin rolü büyük önem taşır. Yönetici daima çalışanlarını desteklemeli, onlara geri bildirimde bulunmalı, yenilikçi fikirlere açık olmalıdır. Yöneticinin bunları sağlayabilmesi ve işten beklediği performansı alabilmesi için çalışanı ile etkili bir iletişim kurmalıdır. Yöneticinin çalışanla iletişimi kadar çalışanları kendi aralarında olumlu bir iletişim kurmaları da önemlidir. Birbirlerini dinlemek, karşılıklı fikir alışverişi yapmak ve sunulan fikirlere saygı duymak etkili bir iletişim kurulabilmesi için çok önemlidir. Sonuç olarak etkili iletişim iş ortamında oluşacak performansı arttır, bu da verimli bir iş ve memnun müşterileri beraberinde getirir.

Daha fazlası için “İş Hayatı” kategorisini inceleyebilirsiniz.